Rijzadels te koop gevraagd en aangeboden, nieuwe en tweedehands, opruiming, merken als nnHDR
     

 

Zadel aanbod Zoekfunctie Nieuws Bestellen & Contact Advertentie plaatsen Leveringcondities Hulp & Uitleg
  Algemeen
Gebruikterijzadels.nl is nieuw

  Garantie
Binnenkort

  Consumentenrecht
Binnenkort

  Prijslijsten
Prijslijst betaalde services.
Prijslijst BESTFIT diensten.

  Privacy Statement
Binnenkort
Disclaimer
Privacy beleid

  Leveringsvoorwaarden
Betaling- leveringsvoorwaarden


Privacy Statement - Disclaimer

 
De eigenaar, de beheerder, de webdesigner, diens medewerkers of gemachtigden doen hun uiterste best u een website te presenteren welke u kunt raadplegen als u vertrouwt een nieuw of gebruikt rijzadel wilt in- of verkopen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de samenstellers aan de website GEBRUIKTERIJZADELS.NL besteden, is het mogelijk dat de informatie of het gebruik van deze website, of de pagina's die u raadpleegt onvolledig of onjuist is of technisch niet goed funtioneert.

De informatie op, en het gebruiksgemak van deze website worden regelmatig aangevuld en gewijzigd.
Deze wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, beheerder of webdesigner.

Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de gebruiker van deze website de gegevens en informatie gebruiken, als het gebruik van deze gegevens in overeenstemming is met het doel waarvoor deze website is ontworpen nl.de in- en verkoop van rijzadels via GEBRUIKTERIJZADELS.Nl of BESTFIT.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie wilt gebruiken of voor raadpleegt.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Op waarborgen of garantie kan alleen een beroep gedaan worden als deze schriftelijk en nader omschreven overeengekomen zijn met de eigenaar of de beheerder.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken of raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakkelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website verkregen is.

Hilversum 30-01-07 HZ.

         
  • HOME
  • OVER ONS
  • LINKS
  • CONTACT
  • PRIVACY STATEMENT

  • Gebruikterijzadels.nl is een activiteit van Bestfit Zadelservice
    Copyright 2006-2019 Bestfit saddles & solutions. All rights reserved.
    Site development by Think Webdesign