Rijzadels te koop gevraagd en aangeboden, nieuwe en tweedehands, opruiming, merken als 343Devrel HDR
     

 

Zadel aanbod Zoekfunctie Nieuws Bestellen & Contact Advertentie plaatsen Leveringcondities Hulp & Uitleg
  Algemeen
Gebruikterijzadels.nl is nieuw

  Garantie
Binnenkort

  Consumentenrecht
Binnenkort

  Prijslijsten
Prijslijst betaalde services.
Prijslijst BESTFIT diensten.

  Privacy Statement
Binnenkort
Disclaimer
Privacy beleid

  Leveringsvoorwaarden
Betaling- leveringsvoorwaarden


Privacy Statement - Privacy beleid

 
BEGRIP en TOEPASBAARHEID.
Daar waar BESTFIT genoemd wordt, wordt ook bedoeld, de BESTFIT partners, BESTFIT zadelservice, Gebruikterijzadels.nl, Water en ruitersportbedrijf Kamperland BV.

BESCHERMING VAN KLANTGEGEVENS.
We begrijpen hoe belangrijk privacy voor onze klanten en bezoekers van onze website is. Daarom behandelen we gegevens van onze klanten als vertrouwelijke informatie. We geven of verkopen geen vertrouwelijke of persoonlijke gegevens van onze klanten of bezoekers aan derden, die niet betrokken zijn bij een transactie, behalve als dit wettelijk vereist of nodig is om onze service en diensten te leveren.

Wij verzamelen en bewaren uw informatie, zodat we onze klanten de verlangde service en diensten op een zo efficient mogelijke manier kunnen leveren.
Wij gebruiken de informatie over onze klanten voor het leveren of verbeteren van de services die wij aan onze klanten ter beschikking stellen, voor communicatie met onze klanten, voor het aanbieden van aanvullende services die ze mogelijk op prijs stellen, voor het behartigen van onze rechtmatige zakenbelangen, voor het bepalen van prijzen en vaststellen van leveringsvoorwaarden, voor het maken en nakomen van koop en service overeenkomsten, voor het faktureren en voor de naleving van overheidsvoorschriften.

Wij verzamelen en gebruiken de informatie van onze klanten, maar kunnen per contract overeenkomen dat andere partners ons helpen bij de verwerking van die informatie voor bovenstaande doeleinden. Deze partners moeten de informatie geheimhouden en mogen de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken. Bij aan- of verkoop van een bedrijfsactieviteit of bedrijfsonderdeel kunnen deze klantgegevens onderdeel van de transactie zijn en deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.

Naast de hierboven omschreven gegevens verzamelen wij telefoonnummers en e-mailadressen voor het geval we contact op moeten nemen over het voortgaan van een transactie of voor het oplossen van een probleem of de status van een actie aan te geven.

Hoewel we ons zullen inspannen om de toegang door onbevoegden tot onze locatie, voertuigen en database te verhinderen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de informatie die openlijk zichtbaar is op pakketten, brieven e.d.We behandelen onze gegevens als bezittingen die moeten worden beveiligd tegen verlies en ongeoorloofde toegang. We zullen alles in het werk stellen deze informatie degelijk te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik binnen en buiten onze organisatie. De toegang tot deze klantengegevens is beperkt tot medewerkers die deze informatie werkelijk nodig hebben voor hun werk.

Gebruikers kunnen de meeste onderdelen en pagina's van de website bezoeken zonder hun identiteit te onthullen of informatie over zichzelf te geven. Indien ze echter gebruik willen maken van bepaalde diensten of services kan het zijn dat zij zich moeten identificeren. De gebruikers, respectievelijk de bezoekers kan dan gevraagd worden om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken.

Bestfit heeft voor het gemak en ter informatie van de gebruiker links naar externe sites geplaatst .
Deze websites, of producten, diensten en services die zij promoten en verkopen doen deze bedrijven voor hun eigen rekening en risico.
Bestfit is niet verantwoordelijk voor privacy aspecten of de inhoud of werkwijze van zulke websites. U kunt en mag gerichte vragen over deze website aan Bestfit stellen.

Geregistreerde gebruikers kunnen aangeven dat ze geen e-mail over producten, diensten en speciale aanbiedingen van Bestfit meer willen ontvangen. Ze moeten dit aangeven en melden met de mededeling: "Nee, ik ontvang zulke e-mails van Bestfit liever niet".
Bepaalde e-mails, niet zijnde promotie-mail, zal Bestfit wel blijven versturen.

Indien u deze site blijft gebruiken, stemt u automatisch in met het privacy beleid van Bestfit. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijde, naar eigen goeddunken beleidsonderdelen te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Deze wijzigingen worden via de website of nieuwsbrieven bekend gemaakt. Daarom ons advies: raadpleeg en lees deze pagina en nieuwsbrieven.

Commentaar, suggesties en materiaal dat naar Bestfit of diens partners wordt gezonden, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn, tenzij u dit uitdrukkelijk anders aangeeft.
Bestfit heeft geen enkele verplichting met betrekking tot een dergelijk commentaar, dergelijke suggesties of andere en is vrij om het zonder enige beperking te gebruiken en onder anderen te distribueren, met inbgrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten of diensten waarin dit commentaar, deze suggesties of andere is op genomen.

         
  • HOME
  • OVER ONS
  • LINKS
  • CONTACT
  • PRIVACY STATEMENT

  • Gebruikterijzadels.nl is een activiteit van Bestfit Zadelservice
    Copyright 2006-2019 Bestfit saddles & solutions. All rights reserved.
    Site development by Think Webdesign